sprowadzanie zwłok z zagranicy


Transport zwłok do Polski
Sprowadzenie zwłok oraz szczątek z zagranicy to w wielu kulturach wieloletni zwyczaj. Poniektóre religie dostrzegają to jako postać szacunku dla zmarłych, podczas gdy inni uważają to za czyn braku szacunku. Sprowadzenie zwłok oraz szczątków z różnych krajów może zaprezentować szacunek ważny dla zmarłych, jednakże może być to kosztowne, długotrwałe i kontrowersyjne. Ostatecznie wybór polega na oddaniu czci umarłym i zezwoleniu innym przejścia żałoby. Sprowadzanie zwłok z zagranicy pozwala też na upamiętnienie zmarłych w sposób dla nich znaczący. Jest to sposób na uczczenie ich pamięci i wyborów życiowych, a równocześnie sprowadzenie ich do domu. Niektórzy widzą w tym sposób na podarowanie hołdu kulturze oraz religii zmarłego. Sprowadzenie zwłok do Polski to sposób na okazanie miłości oraz szacunku dla bliskiej osoby w niepowtarzalny sposób. Niektórzy ludzie mogą czuć się nieswojo honorując w ten sposób śmierć cudzoziemca, więc należy go stosować tylko wtedy, gdy rodzina i przyjaciele mogą pomóc. Obdarzanie czci człowiekowi, kto żył poza granicami kraju nie zawsze jest przez każdych przestrzegane, zwłaszcza, jeśli w chwili śmierci zamieszkiwał w tym kraju. sprowadzenie zwłok do polski Transport zwłok do Polski może być sposobem na dowartościowanie zmarłych w sposób dla nich istotny. Szczątki osób, które żyły za granicą, mogą być przewiezione do kraju ojczystego w celu stosownego pochówku lub kremacji. Daje także rzadką szansę do pochówku z ludźmi innych ras oraz religii. Jest to szczególnie ważne dla osób o różnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, które nie są reprezentowane na tradycyjnych cmentarzach. Transport zwłok do Polski umożliwia na ich pochówek lub kremację w stylu i z znakami religijnymi własnego kraju. Pozwala również na bardziej trafny pochówek albo kremację szczątków, którymi nie opiekowała się rodzina zmarłego. Jednakże koszty sprowadzenia zwłok do Polski ponosi ubezpieczyciel, jeśli go nie ma, to rodzina nieżyjącego. Dodatkowo pojazdy przeznaczone do przewozu zwłok muszą spełnić nadzwyczaj restrykcyjne wymagania technologiczne i sanitarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.