Automatycznie zapisany szkic


Kursy oraz doszkalania ratowników morskich
Ratownik morski to osoba uprawniona do wykonywania czynności ratowniczych nad wodą, w szczególności do organizowania i zapewniania pomocy osobom, które uległy wypadkowi nad wodą albo którym grozi utrata życia lub zdrowia. Każde odnowienie starszego ratownika musi przejścia szkolenia i kursu zaawansowanego z zakresu obsługi sprzętu ratowniczego oraz ratownictwa wodnego. Program kursu ratownika zaawansowanego skupia wiedzę z zakresu budowy, konserwacji zaopatrzenia i sprzętu ratunkowego łodzi ratunkowych. Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW dostarcza wiedzy i sprawności z zakresu posługiwania się sygnałami i zasad udzielania pierwszej pomocy. Starszy ratownik morski musi być porządnym pływakiem i cieszyć się odpowiednim zdrowiem, bo praca ratownika jest niesłychanie wymagająca. Ratownicy muszą przedstawiać świadectwo zdrowia i zaświadczenie o przeprowadzeniu badań psychologicznych. odnowienie starszego ratownika Żądane są również dwa patenty albo certyfikaty. Przykładowo patent pływacki wymaga non stop szkolenia, ażeby zostać ratownikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.