adwokat Gdynia

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia przysługującym, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym, natomiast zarzuty od nakazu zapłaty służą zaskarżeniu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Prawidłowo wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty powoduje, że nakaz zapłaty traci moc. fgdg Jest to jednoznaczne z wyznaczeniem przez sędziego terminu rozprawy i zarządzeniem doręczenia stronom (powodowi i pozwanemu) wezwania na rozprawę. We wszystkich tych czynnościach pomoże Ci adwokat Gdynia. Poza sprzeciwem od nakazu zapłaty, adwokat Gdynia zajmuje się również pozwami w epu. Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) Polecamy skorzystać z pomocy adwokat Gdynia w przypadku pozew e epu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *